Dodacie podmienky

 

Dodacie podmienky

Údaje o firme

EXIM Optimum
946 38 Radvaň nad Dunajom 125
Tel: 0918 857 259
E-mail: eximoptimum@gmail.com

IČO: 45239240

IČ DPH: SK 1042815829

 


Všeobecné informácie

Objednávky prijímame v písomnej podobe a môžete ich poslať v časti Nákup. Systém pošle o každej objednávke automatický email o prijatí objednávky, ktorý slúži na kontrolu správnosti údajov. Prijaté objednávky potvrdíme behom 24 hodín v pracovných dňoch a sú vykonané podľa informácií v potvrdení o objednávke.

V prípade objednávky viacerých položiek majú náklady na dodanie tovaru informačný charakter, a  v  potvdení  objednávky Vám oznámime celkové náklady.  

Ceny na našej internetovej stránke obsahujú aj DPH.

Dodacie a platobné podmienky

Spôsoby dodania tovaru:

Objednaný tovar doručíme podľa podmienok v potvrdení objednávky. Doručenie má na starosti externá firma - špeditér. Tovar Vám dodáme behom 2 - 3 pracovných dní odo dňa obdržania objednávky. V záujme bezproblémového prevzatia tovaru prosíme o kontakt na osobu, ktorá bude pri prevzatí tovaru k dispozícii.  
Náklady na dodanie výrobku sú zverejnené na našej internetovej stránke.  
V prípade, že tovar pošlete ako darček, tak takú možnosť máte. V tomto prípade musíte uviesť adresu osoby, ktorej produkt darujete a platba sa vykoná v predstihu.   

Prosíme o dôkladnú kontrolu pri prevzatí tovaru v prítomnosti doručovateľa.  V prípade poškodeného tovaru je treba spísať škodový protokol a odmietnuť prevzatie tovaru. Dodatočné reklamácie o fyzickom poškodení  a nedostatkoch obalu alebo tovaru nemôžeme akceptovať bez škodového protokolu.

Spôsoby platby:

- platba prevodom, napr. keď  tovar pošlete ako darček

- dobierka, v tomto prípade platíte pri prevzatí tovaru šoférovi

- internet banking, bankovou kartou VISA, VISA Electrom, Master Card (táto služba ešte   nie je dostupná)

- možnosť kúpy tovaru na úver nie je možná. V prípade, že táto možnosť je naprijateľnejšia forma pre Vás, prosím, obráťte sa na našich obchodných partnerov.

Záruka

24 mesiacov

Výmena tovaru: Táto možnosť sa vzťahuje na produkt bez poškodení, so všetkým príslušenstvom, a v originálnom balení.
 

Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

V zmysle zákona č. 102/2014,  par. 3 ods.  1: par. 9 Povinnosti  predávajúceho  pri  odstúpení  od zmluvy (1).  Predávajúci je  povinný   bez  zbytočného  odkladu,  najnejskôr do  14 dní  odo dňa doručenia oznámenia  o odstúpení  od  zmluvy vrátiť  spotrebiteľovi  všetky platby,  ktoré  od neho  prijal  na základe  zmluvy  alebo  v súvislosti  s ňou,  vrátane nákladov na  dopravu,  dodanie  a poštovné a iných  nákladov  a poplatkov, tým  nie je dotknuté  ustanovenie par.  8  ods.5. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu zaplatí  kupujúci.

 

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike

 

Ochrany osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že Vaše údaje sú u nás uchované s cieľom plnenia zmluvy a v záujme neskoršieho dokázania podmienok zmluvy. Tretie osoby sa k Vaším osobným údajom nedostanú, s výnimkou prípadu, keď, tretia strana je subdodávateľ. V tomto prípade nemôže tretia strana uchovať, použiť a zverejniť Vaše osobné údaje. Pri nakladaní s Vašimi údajmi sa postupuje podľa Zákona o ochrane osobných údajov.